Oferta

Konsultacje psychologiczne. Służą określeniu trudności zgłaszającej się osoby oraz rozpoznaniu, jaka forma pomocy będzie dla niej najbardziej korzystna. Konsultacje obejmują od jednego do czterech spotkań. Zarówno osoba potrzebująca pomocy jak i psychoterapeuta przyglądają się oczekiwaniom, wątpliwościom, temu, jak się ze sobą czują.  W trakcie konsultacji ustala się zasady współpracy oraz cel terapii.

Psychoterapia indywidualna. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych.

Czas trwania psychoterapii – nie da się go określić, często jest to kilka lat. Decyzja o kończeniu terapii następuje wtedy, kiedy zarówno psychoterapeuta jak i osoba lecząca się uznają, że jest to właściwy moment.

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych – zazwyczaj jest to jedna sesja w tygodniu. Częstotliwość jednak może być większa w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. Sesje odbywają się regularnie – w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie. Sesja trwa 50 minut.