Dla kogo

Psychoterapia psychodynamiczna jest dla każdego, kto odczuwa dyskomfort, cierpienie w swoim życiu i chce się go pozbyć poprzez pracę nad sobą.

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą w psychoterapii, która bazuje na nieświadomości – jako obszarze zawierającym w sobie źródło odczuwanego dyskomfortu. Wśród problemów, które można dostrzec „na zewnątrz” są między innymi: depresja, lęki, nerwica, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), kryzysy życiowe (choroba, żałoba, rozwód), trudności w relacjach z innymi osobami, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości oraz inne. W trakcie leczenia za pomocą psychoterapii poszukuje się źródła przeżywanego przez pacjenta problemu w jego nieświadomości, pracuje nad zmianą, która ma doprowadzić do osiągnięcia celu terapii: wyleczenia z objawów, które były przyczyną podjęcia psychoterapii. Zmiana dotyczy zarówno sfery zewnętrznej (objawów) jak i wewnętrznej (zmiana w nieświadomości).

Warto pamiętać, że ważna w trakcie terapii jest otwarta, szczera postawa pacjenta.